Organisatorisk och social arbetsmiljö

Då det i år den 31 mars skrider in nya regler och föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö​ från Arbetsmiljöverket är det väldigt viktigt att man inom företaget också ser till att ha all den kunskap som krävs för att bedriva verksamheten på rätt sätt och enligt de lagar som nu träder i kraft. Det handlar om att man ska kunna vara redo när det börjar gälla och tillgodose alla som behöver på företaget den kunskap och juridiska information som krävs för att ha koll på allt som gäller från och med mars.

Eftersom att psykisk ohälsa tyvärr är något som växer och blir allt mer vanligt på arbetsplatser runt om i landet har man därför lagstadgat vilka skyldigheter arbetsgivaren inom företaget har för att förebygga och förhindra bristerna som kan uppkomma eller finnas i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Detta gör man för att underlätta för alla på företaget genom att tydliggöra vad det är som gäller och vad man kan kräva av sin arbetsplats. Då är det också viktigt att såväl chefer som anställda har den informationen som behövs. På Iseskog.se har ni möjlighet att få tillgång till en webbutbildning om just organisatorisk och social arbetsmiljö för att man oavsett tid på dygnet eller placering i landet ska kunna ta del av den information och den kunskap som berör dessa nya regler.

En viktig arbetsmiljöfråga

Organisatorisk och social arbetsmiljö är inte något som bara berör arbetsgivare och arbetsplatsen utan är något som innefattar hela arbetsmiljön eftersom att det ofta är den som skapar psykisk ohälsa bland anställda idag. Så för att också ni ska få all information och lära er om de nya föreskrifterna är det en riktigt bra idé att gå Iseskogs utbildning via webben och ha all den kunskap som behövs för att även er verksamhet ska bedrivas på rätt sätt framöver.

Läs mer →

Varför behövs samboavtal?

Det finns en viktig juridisk skillnad mellan att vara samboende och att vara gift. Vid en skilsmässa är huvudregeln för ett gift par att makarna har rätt till halva boet var, om det inte finns äktenskapsförord. Det gäller oavsett om tillgångarna har skaffats efter eller före giftermålet. För samboende är situationen annorlunda. Då gäller enbart att de ska dela på den gemensamma bostaden, samt husgeråd och bohag som köpts in för gemensamt bruk. Går paret skilda vägar kan detta helt naturligt leda till tvister, inte minst om de tagit olika ekonomiskt ansvar.

Därför behövs samboavtal. De kan göra att framtida tvister undviks, eftersom man i förväg kan göra klart vad som inte ska ingå i det gemensamma boet. Ett mycket vanligt skäl är att paret ska ta ett gemensamt lån, köpa en gemensam bostad eller dylikt, men står för olika insatser. Besök samboavtal för mer detaljerad information.

Hur fungerar det praktiskt?

Samboavtalet kan bestämma att bodelning inte ska ske vid separation eller dödsfall. Alltså kan man frångå sambolagen antingen delvis eller helt beroende på avtalets innehåll. Oftast behöver man kombinera samboavtalet med ett testamente, eftersom samboende inte ärver efter varandra.

Det är viktigt att det inte finns några oklarheter i samboavtalet. Båda parter ses som beställare och om det finns oklarheter bör det redas ut i ett tidigt skede. För att teckna ett samboavtal använder man sig med fördel av en erfaren och kompetent advokatfirma. Då kan man erhålla konsultation och rådgivning, samt vara säker på att avtalet är juridiskt korrekt. Att teckna ett samboavtal är inte speciellt dyrt, särskilt med tanke på vilka problem som kan uppstå i framtiden om ett samboavtal saknas och en tvist uppstår. En sådan tvist kan bli både långvarig och ekonomiskt kostsam.

Läs mer →