Många användningsområden för metallduk av aluminium

Metallduk är ett mångsidigt material, som ofta tillverkas i aluminium. Det används bland annat till filtrering och siktning, men har även många andra användningsområden, exempelvis inom industrin. Ett användningsområde för metallduk aluminium är som insektsskydd.

Insektsskydd är viktiga sommartid, men är insekter är framför allt ett problem utomlands, i tropiska regioner där de kan ha en väldigt påträngande påverkan. Därför behöver byggnader vara utrustade med den typen av skydd, med i princip samma självklarhet som det i norden behöver isoleras gentemot kyla, och eller vara utrustade med fönsterfilm gentemot solljus.

Metallduk används dessutom ofta som gnistskydd. Den vanligaste typen av maskor är kvadratiska. Det förekommer dock varianter vars maskor har rektangulär form. Dess vävbara kvalitet gör att dess användningsområden är rätt breda.

Metalldukar tillverkas ofta i aluminium

Metalldukar tillverkas ofta av aluminium, och finns med på ett hörn i många olika sammanhang. Det är till exempel vanligt i diverse köksprodukter, men det har också många användningsområden i industriella sammanhang, inom bland annat filtrering och ventilation. Det har också ganska hög effektivitet när det gäller att skärma av strålning av olika sort, bland annat elektrisk sådan.

Förzinkat stål är ett annat vanligt material i sammanhanget, mycket metallduk är hopvävd av det materialet. Modern metallduk är oftast rostfri och syrafast, och klarar olika miljöer och påfrestningar på ett bra sätt.

Några andra standardkvaliteter är koppar, mässing, fosforbrons, järn, och galvaniserat, men det finns också specialkvaliteter som används ganska ofta, exempelvis kanthal och silver. Det är dock viktigt att materialet är vävbart. 

De många olika potentiella materialen och kvaliteterna som är möjliga gör att metallduk också ofta används vid tillverkning av olika sorters designprodukter​​.