Organisatorisk och social arbetsmiljö

Då det i år den 31 mars skrider in nya regler och föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö​ från Arbetsmiljöverket är det väldigt viktigt att man inom företaget också ser till att ha all den kunskap som krävs för att bedriva verksamheten på rätt sätt och enligt de lagar som nu träder i kraft. Det handlar om att man ska kunna vara redo när det börjar gälla och tillgodose alla som behöver på företaget den kunskap och juridiska information som krävs för att ha koll på allt som gäller från och med mars.

Eftersom att psykisk ohälsa tyvärr är något som växer och blir allt mer vanligt på arbetsplatser runt om i landet har man därför lagstadgat vilka skyldigheter arbetsgivaren inom företaget har för att förebygga och förhindra bristerna som kan uppkomma eller finnas i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Detta gör man för att underlätta för alla på företaget genom att tydliggöra vad det är som gäller och vad man kan kräva av sin arbetsplats. Då är det också viktigt att såväl chefer som anställda har den informationen som behövs. På Iseskog.se har ni möjlighet att få tillgång till en webbutbildning om just organisatorisk och social arbetsmiljö för att man oavsett tid på dygnet eller placering i landet ska kunna ta del av den information och den kunskap som berör dessa nya regler.

En viktig arbetsmiljöfråga

Organisatorisk och social arbetsmiljö är inte något som bara berör arbetsgivare och arbetsplatsen utan är något som innefattar hela arbetsmiljön eftersom att det ofta är den som skapar psykisk ohälsa bland anställda idag. Så för att också ni ska få all information och lära er om de nya föreskrifterna är det en riktigt bra idé att gå Iseskogs utbildning via webben och ha all den kunskap som behövs för att även er verksamhet ska bedrivas på rätt sätt framöver.