Varför behövs samboavtal?

Det finns en viktig juridisk skillnad mellan att vara samboende och att vara gift. Vid en skilsmässa är huvudregeln för ett gift par att makarna har rätt till halva boet var, om det inte finns äktenskapsförord. Det gäller oavsett om tillgångarna har skaffats efter eller före giftermålet. För samboende är situationen annorlunda. Då gäller enbart att de ska dela på den gemensamma bostaden, samt husgeråd och bohag som köpts in för gemensamt bruk. Går paret skilda vägar kan detta helt naturligt leda till tvister, inte minst om de tagit olika ekonomiskt ansvar.

Därför behövs samboavtal. De kan göra att framtida tvister undviks, eftersom man i förväg kan göra klart vad som inte ska ingå i det gemensamma boet. Ett mycket vanligt skäl är att paret ska ta ett gemensamt lån, köpa en gemensam bostad eller dylikt, men står för olika insatser. Besök samboavtal för mer detaljerad information.

Hur fungerar det praktiskt?

Samboavtalet kan bestämma att bodelning inte ska ske vid separation eller dödsfall. Alltså kan man frångå sambolagen antingen delvis eller helt beroende på avtalets innehåll. Oftast behöver man kombinera samboavtalet med ett testamente, eftersom samboende inte ärver efter varandra.

Det är viktigt att det inte finns några oklarheter i samboavtalet. Båda parter ses som beställare och om det finns oklarheter bör det redas ut i ett tidigt skede. För att teckna ett samboavtal använder man sig med fördel av en erfaren och kompetent advokatfirma. Då kan man erhålla konsultation och rådgivning, samt vara säker på att avtalet är juridiskt korrekt. Att teckna ett samboavtal är inte speciellt dyrt, särskilt med tanke på vilka problem som kan uppstå i framtiden om ett samboavtal saknas och en tvist uppstår. En sådan tvist kan bli både långvarig och ekonomiskt kostsam.